• Home
  • >>
  • News
  • >>
  • အဓိကက်ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ဦးေဆာင္ရာတြင္ CEO တစ္ေယာက္ရဲ႕ အခန္းက႑

အဓိကက်ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ဦးေဆာင္ရာတြင္ CEO တစ္ေယာက္ရဲ႕ အခန္းက႑

CEO တစ္ေယာက္သည္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ပါဝင္ျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီေသာ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားဖြဲ႕စည္းျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ လိုအပ္ေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ရာတြင္ စံနမူနာအျဖစ္ လည္းေကာင္း စတဲ့ အေရးပါေသာက႑မ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ေလ့ရွိပါတယ္။ ယေန႔ ေခတ္ရဲ႕ စီးပြားေရးေလာကမွာ ထိပ္ဆုံးကို ေရာက္ရွိရန္ႏွင့္ ေနရာတည္ၿမဲဖို႔ရန္အတြက္ ပုံမွန္တိုးတက္ေန႐ုံျဖင့္ မလုံေလာက္ေတာ့ပဲ မိမိ၏ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းေတြကို ေျပာင္းလဲပစ္ဖို႔ လိုအပ္ျခင္းကို အခါအားေလ်ာ္စြာ ႀကဳံေတြ႕ ရပါလိမ့္မယ္။ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ဘယ္လိုေဆာင္႐ြက္ရမလဲဆိုေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို မ်ားျပားလွေသာ စာမ်က္ႏွာ မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပေလ့ရွိေသာ္လည္း၊ အေရးပါေသာသူတစ္ေယာက္၏ အခန္း က႑ကို အနည္းငယ္သာ ေဖာ္ျပေလ့ ရွိပါတယ္။ CEO တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ဘာေတြကို လုပ္သင့္သလဲ? CEO ႏွင့္ Executive အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ အခန္း က႑ဟာ ဘယ္လိုကြာျခားလဲဆိုတာ ေမးခြန္း ထုတ္စရာျဖစ္လာ ပါတယ္။

မ်ားစြာေသာ Executive မ်ားရဲ႕ ေျဖဆိုထားေသာ အင္တာဗ်ဴးမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အေတြ႕အႀကဳံကို အေျခခံကာ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ သီးသန႔္သတ္မွတ္ထားေသာ နည္းလမ္းမ်ား၊ စံနမူနာပုံစံမ်ား မရွိတာကိုေတြ႕လာရပါတယ္။ ဒ့ါအျပင္ အေရးပါေသာ ကိစၥအႀကီး၊ အေသး အေပၚမူတည္ၿပီး လွ်င္ျမန္စြာ ေဆာင္႐ြက္ေျဖရွင္းေပးႏိုင္္ပုံ၊ ျဖစ္ေပၚ ေနေသာ ေျပာင္းလဲမႈေပၚလိုက္ၿပီး ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပုံ၊ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ေအာင္ျမင္မႈရွိျခင္းစသည့္ အေၾကာင္း အရာမ်ားဟာ CEO တစ္ေယာက္ကို လႊမ္းမိုးမႈ ရွိလာႏိုင္ပါတယ္။

ဘယ္လိုပင္ ေျပာင္းလဲေနေစကာမူ၊ ဆယ္စုႏွစ္တစ္စုေက်ာ္ၾကာ ေလ့လာထားခဲ့ေသာ Research မ်ားႏွင့္ ကိုယ္ တိုင္ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ေသာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခုတြင္ ေအာင္ျမင္ေသာ CEO တစ္ေယာက္မွာ ရွိေနေသာ အခန္းက႑မ်ားကို ေအာက္ပါ အခ်က္ (၄) ခ်က္ျဖင့္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အဓိပၸါယ္ရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ပါ။

ေအာင္ျမင္လာေအာင္ CEO တစ္ေယာက္ အေနျဖင့္ ကိုကိုယ္တိုင္ေျပာင္းလဲမႈကို ဖန္တီးခ်င္စိတ္ရွိၿပီး အျခား သူမ်ားကိုလည္း စြဲေဆာင္ႏိုင္ကာ သူတို႔ရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစဖို႔အတြက္ အေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္မည့္သူ ျဖစ္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။

ေျပာင္းလဲမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ဖို႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္စရာေတြဟာ ယခင္ကထက္ပိုလာပါတယ္။ ဝန္ထမ္းေတြဟာ ေန႔စဥ္လုပ္ေဆာင္စရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္မွာလဲ မိမိရဲ႕ လုပ္ငန္းသေဘာတရားကို ျပန္လည္ စဥ္း စားသုံးသပ္မႈမ်ား မျဖစ္မေနျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳးလိုအပ္ေသာ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈေတြ ဘယ္ကရ ႏိုင္မလဲ။ ဒီလိုႀကိဳးစားအားထုတ္မႈေတြကေနတဆင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ေျပာင္းလဲမႈေတြဟာ ကုမၸဏီအေပၚဘယ္လို အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္မလဲဆိုတာကေန ဝန္ထမ္းေတြအေပၚမွာလည္း ဘယ္လို အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေန မလဲဆိုတာကိုလဲ ထင္သာျမင္သာရွိေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

စံနမူနာယူထိုက္တဲ့ အေတြးအေခၚနဲ႔ အမူအက်င့္ကို တည္ေဆာက္ပါ။

ေအာင္ျမင္ေနတဲ့ CEO ေတြဟာ ကိုယ္ကိုတိုင္လည္းပဲ ေျပာင္းလဲမႈေတြကို ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္ရတာကို ႀကိဳက္ ႏွစ္သက္ေလ့ရွိပါတယ္။ ဝန္ထမ္းေတြကို ေကာင္းမြန္စြာအလုပ္လုပ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အေလ့အက်င့္၊ အျပဳအမူမ်ားကို က်င့္သုံးက်ရန္ အၿမဲတမ္း အားေပးေလ့ရွိၾကပါတယ္။

ဟုတ္သည္ ျဖစ္ေစ မဟုတ္သည္ ျဖစ္ေစ ၊ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ဟာ ကင္မရာေရွ႕မွာေရာက္ေနသလို ျပဳမူ ေျပာဆိုတတ္ရမွာပါ။ ကိုယ့္ရဲ႕ အျပဳအမူ အေျပာအဆိုတိုင္းအတြက္ ထင္သာျမင္သာရွိေနျခင္းဟာ အေကာင္းဆုံး ေခါင္းေဆာင္ျခင္း အတတ္ပညာ ျဖစ္ တယ္လို႔ အေမရိကန္အေျခစိုက္ Information Storage Equipment Business EMC ရဲ႕ CEO ျဖစ္သူ Jospeh M. Tucci က ရွင္းလင္းေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

အရည္အခ်င္းရွိၿပီး သစၥာရွိတဲ့သူေတြနဲ႔ ထိပ္တန္းအဖြဲ႕တစ္ခု တည္ေဆာက္ပါ။

CEO ရဲ႕ အဖြဲ႕ဟာ အေျပာင္းအလဲေတြကို ဦးေဆာင္မႈျပဳရာမွာ တန္ဖိုးရွိတဲ့ ပိုင္ဆိုင္မႈတစ္ခုလို႔ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ေကာင္းမြန္ျပည့္စုံတဲ့ လူေတာ္ေတြလိုအပ္သလို အဖြဲ႕အစည္းစိတ္ဓာတ္နဲ႔ လုပ္ႏိုင္မယ့္ လူေတြလဲ လိုအပ္ပါတယ္ လို႔ Deutsche post’s ရဲ႕ Chairman ျဖစ္သူ Zumwinkel က အႀကံျပဳထားပါတယ္။ အဓိပၸာယ္ရွိတဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြနဲ႔ မွန္ကန္တဲ့က႑အလိုက္ ေဖာ္ေဆာင္မႈေတြကို မွ်ေဝေပးျခင္းဟာ အဆိုပါအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းရာမွာ ေအာင္ျမင္မႈ ရဖို႔ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ အခြင့္အလမ္းကို ရရွိေစပါတယ္။

မဆုတ္မနစ္ ေဆာင္႐ြက္ပါ။

လူတိုင္းလူတိုင္းဟာ ေျပာင္းလဲမႈတြင္ တစ္နည္းမဟုတ္ တစ္နည္း ပါဝင္ေနပါတယ္။ ပိရမစ္ပုံစံႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ရလွ်င္ CEO တစ္ေယာက္ရဲ႕ အခန္းက႑ဟာ ပိရမစ္ရဲ႕ ထိပ္ဆုံးပိုင္းတြင္ရွိေနၿပီး အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းရွိ အျခားအဖြဲ႕ဝင္ မ်ားဟာ CEO မွတဆင့္ လႊဲအပ္လာေသာ ေဆာင္႐ြက္စရာကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ လက္ ေတြ႕ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမရွိဘဲ ပါးစပ္ႏွင့္ပဲ ခိုင္းေစေနေသာ CEO မ်ားဟာလည္း ထိုကဲ့သို႔ အလားတူ အမွန္ တကယ္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ျခင္းမရွိေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားနဲ႔သာ ႀကဳံေတြ႕ရတက္ပါတယ္။ ထူးခြၽန္ေသာ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားကသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ အမွန္တကယ္သုံးစြဲရန္လိုအပ္တဲ့ အခ်ိန္ကို တိတိက်က် မွန္မွန္ကန္ကန္ သုံးစြဲေလ့ရွိတဲ့လူမ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

စည္းလုံးမႈ ၊ စိတ္အားထက္သက္မႈ ၊ ကတိတည္မႈ ၊ မဆုတ္မနစ္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မႈ စတာေတြဟာ အေျပာင္းအလဲ တစ္ခုကို ေအာင္ျမင္စြာ ေဖာ္ေဆာင္ရာမွာ အေရးပါျခင္းႏွင့္အတူ CEO တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ Company ေပၚကို အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေစမယ့္ အစားထိုးမရတဲ့ အရည္အေသြးေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အထက္မွာေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔အတူ အေျပာင္းအလဲေတြကို ဦးေဆာင္ရာမွာ CEO ေတြအတြက္ တိတိက်က် သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈ နည္းလမ္းေတြမရွိေပမယ့္ အေျပာင္းအလဲကို အဓိပၸာယ္ရွိရွိ လုပ္ ေဆာင္ႏိုင္မႈ၊ စံနမူနာ ျပဳထိုက္တဲ့ အျပဳအမူ အေတြးအေခၚမ်ား ျဖင့္ ဦးေဆာင္ႏိုင္မႈ ၊ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝၿပီး သစၥာရွိေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းဦးေဆာင္ ႏိုင္မႈ ၊ မဆုတ္မနစ္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မႈ စတဲ့ ေခါင္းေဆာင္မႈ အရည္ အခ်င္းေတြဟာ CEO ေတြရဲ႕ အေျပာင္းအလဲ လုပ္ေဆာင္ရာမွာ ေအာင္ျမင္ တိုးတက္ေစႏိုင္တဲ့ အခ်က္ေတြပဲ ျဖစ္ ပါတယ္ ။

Credit to – McKinsey’s Article.

Social Network Share

Facebook Comments

Trusty E-Commerce Software Download

We will inform log in information by SMS after completed. Please download “Trusty E-commerce customer” App in App Store for IOS & in google Play Store, Mi Store, Baidu.com for Andriod Download.
  • Trusty E-commerce For Customer

  • Trusty E-commerce For Merchant